Algemeene voorwaarden

ANVR

Wij zijn aangesloten bij ANVR onder nummer 5519. Voor alle voorwaarden kunt u kijken op www.anvr.nl

SGR

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt dit controleren op www.sgr.nl  Bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling).

Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op hun websites of te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.

Calamiteitenfonds

Wij zijn ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF). De garantieregeling van CF is van toepassing, indien de heffing (€ 2,50) aan u in rekening is gebracht. U kunt de regeling controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Bij een calamiteit kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling van het CF (www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

Wettelijke informatie

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 vindt u op https://www.anvr.nl/basisrechtenpakketreis.pdf.

Registratie van uw gegevens

Ten behoeve van de reserveringen en de financiële afwikkelingen, zijn uw persoonsgegevens van belang voor onze administratie. De gegevens worden door u aan ons verstrekt. Voor meer informatie over ons beleid aangaande uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy policy. Een exemplaar kunt u van ons overhandigd krijgen of opvragen via https://www.reiscreaties.nl/reiscreaties-privacy-statement.pdf